Polgármesteri Hivatal felújítása

A vissza nem térítendő támogatás összege 9 870 110 Ft, azaz kilencmillió-nyolcszázhetvenezer-egyszáztíz forint
A támogatás intenzitása: 100%
A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja:
Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.03.02.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.11.30

A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzatra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 49. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 65/C. § (1) bekezdése alapján Lebonyolítói Megállapodást kötött, amelynek értelmében a forrást a Miniszterelnökség bocsátja rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat pedig a Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként a Magyar Államkincstár látja el.

A támogatásnak köszönhetően a hivatal teljes belső felújítása, szigetelése megvalósul.