Közösségi tér bővítése

A vissza nem térítendő támogatás összege 29.999.304.-  Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.08.10
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.09.30

A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzatra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 49. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 65/C. § (1) bekezdése alapján Lebonyolítói Megállapodást kötött, amelynek értelmében a forrást a Miniszterelnökség bocsátja rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat pedig a Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként a Magyar Államkincstár látja el.

 

A támogatásnak köszönhetően végre egy régi álom válhat valóra, a mára már kinőtt közösség ház bővítése valósulhat meg.